top of page
MENU

MENU

Allergeneninfo is te vinden in de tabbladen onderaan in de documenten

KALENDER

KALENDER 2023-2024

OPVANG

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De school werkt voor de opvang samen met de buitenschoolse opvang van Ferm. Elke leerling kan, mits inschrijving, gebruik maken van de opvang.

De opvang gaat door in de gebouwen van de school. De kinderen moeten dus geen verplaatsing maken voor of na schooltijd. Bij het brengen of ophalen van uw kind, is er steeds parking op het plein aan het gemeentehuis.

De opvang is open op schooldagen voor en na schooltijd alsook tijdens vakanties en op schoolvrije dagen.

Openingsuren

Elke ochtend van 7.00u tot 8.15u

Elke avond van 15.45u tot 18.30u

Woensdag van 12.20u tot 18.30.

Contactpersoon

Hilde Dewulf | 050/84 14 10 | bko.oostkamp@samenferm.be

Inschrijven

Voor meer info over de werking van de opvang of de contactgegevens van de verantwoordelijke kun je terecht op de website van Ferm.

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen vrijblijvend de kans om naschools in de huiswerkklas te blijven op maandag, dinsdag en donderdag. Dit telkens van 15.45 tot 16.15 uur. Onder toezicht van een leerkracht kunnen de kinderen hun huiswerk maken, leerstof oefenen of een les instuderen. Wij verwachten dat dit in alle rust en stilte kan. Elke maand krijg je als ouder een formulier om in te schijven hiervoor. De huiswerkklas is betalend en hiervoor hanteren we dezelfde prijs als de naschoolse opvang (1,12 euro per beurt).

HUISWERKKLAS

HUISWERKKLAS
NIEUWSBRIEVEN

SPRONGETJES VOOR OUDERS

FRUIT OP SCHOOL

FRUIT OP SCHOOL

In onze schoolvisie staat dat wij een sportieve school zijn. Als je sportief hoort, denk je meteen ook aan gezondheid. Elke school in Vlaanderen dient te werken aan gezondheid. Dit kan op veel verschillende manieren maar het moet haalbaar blijven.

Een belangrijke partner om te werken aan gezondheid ben jij als ouder. Samenwerken maakt ons beleid nog zoveel sterker. Daarom roepen wij alle ouders op om hun schouders te steken onder dit thema.

image (1).png
NIEUWE LEERLINGEN

NIEUWE LEERLINGEN

Een school kiezen voor je zoon of dochter blijft een spannend moment. Het is dan ook belangrijk om goed na te gaan of jullie verwachtingen tegenover onderwijs bij ons kunnen worden ingelost.

Als ouder geef je het meest kostbare geschenk ter wereld in onze handen. Jullie mogen erop vertrouwen dat wij er alles zullen aan doen om samen met jullie kleine kapoen een heerlijke schooltijd te hebben.

Kennismaken met de school en onze werking kan op verschillende manieren.

 • Het liefst werken wij op afspraak omdat wij het belangrijk vinden voldoende tijd te maken voor een rondleiding. Samen kan de werking van de school dan uitgebreid worden besproken. Het volstaat een afspraak te maken met de directeur of het secretariaat. Samen zoeken we dan een geschikt moment.

 • Doorheen het schooljaar hebben we reeds enkele kennismakingsmomenten gepland. Die liggen steeds net voor een instapdatum. Zo is het mogelijk om nog eens met zoon of dochter langs te komen voor de grote instapdag. De data kunt u vinden op onze kalender.

 • Op dinsdag 24 mei 2022 zijn alle ouders welkom tussen 16 en 18 uur om kennis te maken met de school, de leerkrachten en de klassen. Wij maken graag tijd voor een rondleiding en een babbel. Inschrijven is dan ook mogelijk.

Kom erbij! Instapdata 2023-2024

Wanneer kan je peuter starten op school?

 • Na de zomervakantie op vrijdag 1 september 2023 

  • voor kinderen geboren tot en met 1 maart 2021

 • Na de herfstvakantie op maandag 6 november 2023 

  • voor kinderen geboren tot en met 8 mei 2021

 • Na de kerstvakantie op maandag 8 januari 2024 

  • voor kinderen geboren tot en met 8 juli 2021

 • De eerste schooldag van februari op donderdag 1 februari 2024

  • voor kinderen geboren tot en met 1 augustus 2021

 • Na de krokusvakantie op maandag 19 februari 2024 

  • voor kinderen geboren tot en met 19 augustus 2021

 • Na de paasvakantie op dinsdag 15 april 2024 

  • voor kinderen geboren tot en met 19 oktober 2021

 • Na het hemelvaartweekend op maandag 13 mei 2024 

  • voor kinderen geboren tot en met 30 november 2021

Bereken hier de instapdatum van jouw kleuter.

Kleuters die over de middag nood hebben aan een tukje, kunnen gebruikmaken van onze slaapklas. Dit is geheel vrijblijvend maar we bieden dit aan omdat we ervaren dat het werken met uitgeruste kleuters veel makkelijker gaat. De plaatsen zijn echter beperkt waardoor de oudste kleuters soms eens plaats moeten maken voor de kleinsten.

Het slapen gebeurt steeds in overleg met de ouders en onder begeleiding van de slaapjuf en de kinderverzorgster. 

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

Inschrijven op onze school kan elke schooldag. Toch vinden wij het belangrijk om tijd te maken voor jullie. Daarom vragen wij een afspraak te maken als je langskomt om in te schrijven. Past het niet tijdens de schooluren? Dan maken we graag tijd op een ander moment.

Om de inschrijving in orde te brengen, heb je een geldig identiteitsdocument zoals kids-ID of ISI+-kaart nodig. Mocht u niet in het bezit zijn van een van deze documenten kan een ander officieel document gebruikt worden.

Digitaal inschrijven is mogelijk via onderstaande link. Na het doorsturen nemen wij contact met je op.

SCHOOLBROCHURE

SCHOOLBROCHURE 2023-2024

schoolbrochure 2023-2024

FINANCIEEL

FINANCIEEL

Maandrekening

Alle ouders ontvangen maandelijks een rekening per mail. De betaling gebeurt via domiciliëring op de rekening van de school BE03 7380 2995 9884. Wij willen op die manier voorkomen dat er te veel openstaande rekeningen zijn. Mocht blijken dat er op de rekening nog een foutje zou staan, dan mag je contact opnemen met de verantwoordelijke secretariaatsmedewerker via mail naar facturatie@desprong.net

 

Maandrekeningen worden op school niet gesplitst. Indien ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, dan kunnen wij elke ouder een identieke rekening bezorgen. Gelieve hiervoor ook contact op te nemen met het secretariaat via mail naar facturatie@desprong.net

Gescheiden ouders dienen dus zelf in te staan voor de verdeling van de rekening van hun kind en maken hierover onderling zelf een afspraak. De school kan zich onmogelijk mengen in de afspraken die ouders met elkaar gemaakt hebben. Meer info hierover kunt u nalezen in het schoolreglement.

 

 

 

 

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag ...
Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen vallen hieronder.
De
scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuters 55 euro en voor een kind van de lagere school 105 euro.

 

De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buiten de school. Dit gaat om meerdaagse uitstappen (bijv. boerderijklassen, zeeklassen ...).
De minder scherpe maximumfactuur is enkel van toepassing voor de lagere schoolkinderen en bedraagt voor de volledige duur van het lager onderwijs € 520.

Maximumfactuur

PRAKTISCHE VRAGEN

PRAKTISCHE VRAGEN

PRIVACY

PRIVACY

Via onderstaande link vind je de meest recente versie van het informatieveiligheids- en privacybeleid.

Informatieveiligheids- en privacybeleid.

bottom of page