MENU

Allergeneninfo is te vinden in de tabbladen onderaan in de documenten

 

KALENDER 2022-2023

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De school werkt voor de opvang samen met de buitenschoolse opvang van Ferm. Elke leerling kan, mits inschrijving, gebruik maken van de opvang.

De opvang gaat door in de gebouwen van de school. De kinderen moeten dus geen verplaatsing maken voor of na schooltijd. Bij het brengen of ophalen van uw kind, is er steeds parking op het plein aan het gemeentehuis.

De opvang is open op schooldagen voor en na schooltijd alsook tijdens vakanties en op schoolvrije dagen.

Openingsuren

Elke ochtend van 7.00u tot 8.15u

Elke avond van 15.45u tot 18.30u

Woensdag van 12.20u tot 18.30.

Contactpersoon

Hilde Dewulf | 050/84 14 10 | bko.oostkamp@samenferm.be

Inschrijven

Voor meer info over de werking van de opvang of de contactgegevens van de verantwoordelijke kun je terecht op de website van Ferm.

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen vrijblijvend de kans om naschools in de huiswerkklas te blijven op maandag, dinsdag en donderdag. Dit telkens van 15.45 tot 16.15 uur. Onder toezicht van een leerkracht kunnen de kinderen hun huiswerk maken, leerstof oefenen of een les instuderen. Wij verwachten dat dit in alle rust en stilte kan. Elke maand krijg je als ouder een formulier om in te schijven hiervoor. De huiswerkklas is betalend en hiervoor hanteren we dezelfde prijs als de naschoolse opvang (1,12 euro per beurt).

HUISWERKKLAS

 
 

SPRONGETJES VOOR OUDERS

 

FRUIT OP SCHOOL

In onze schoolvisie staat dat wij een sportieve school zijn. Als je sportief hoort, denk je meteen ook aan gezondheid. Elke school in Vlaanderen dient te werken aan gezondheid. Dit kan op veel verschillende manieren maar het moet haalbaar blijven.

Een belangrijke partner om te werken aan gezondheid ben jij als ouder. Samenwerken maakt ons beleid nog zoveel sterker. Daarom roepen wij alle ouders op om hun schouders te steken onder dit thema.

image (1).png
 

NIEUWE LEERLINGEN

Een school kiezen voor je zoon of dochter blijft een spannend moment. Het is dan ook belangrijk om goed na te gaan of jullie verwachtingen tegenover onderwijs bij ons kunnen worden ingelost.

Als ouder geef je het meest kostbare geschenk ter wereld in onze handen. Jullie mogen erop vertrouwen dat wij er alles zullen aan doen om samen met jullie kleine kapoen een heerlijke schooltijd te hebben.

Kennismaken met de school en onze werking kan op verschillende manieren.

 • Het liefst werken wij op afspraak omdat wij het belangrijk vinden voldoende tijd te maken voor een rondleiding. Samen kan de werking van de school dan uitgebreid worden besproken. Het volstaat een afspraak te maken met de directeur of het secretariaat. Samen zoeken we dan een geschikt moment.

 • Doorheen het schooljaar hebben we reeds enkele kennismakingsmomenten gepland. Die liggen steeds net voor een instapdatum. Zo is het mogelijk om nog eens met zoon of dochter langs te komen voor de grote instapdag. De data kunt u vinden op onze kalender.

 • Op dinsdag 24 mei 2022 zijn alle ouders welkom tussen 16 en 18 uur om kennis te maken met de school, de leerkrachten en de klassen. Wij maken graag tijd voor een rondleiding en een babbel. Inschrijven is dan ook mogelijk.

Kom erbij! Instapdata

Wanneer kan je peuter starten op school?

 • Na de kerstvakantie op maandag 9 januari 2023 

  • voor kinderen geboren tot en met 9 juli 2020

 • De eerste schooldag van februari op woensdag 1 februari 2023 

  • voor kinderen geboren tot en met 1 augustus 2020

 • Na de krokusvakantie op maandag 27 februari 2023 

  • voor kinderen geboren tot en met 27 augustus 2020

 • Na de paasvakantie op maandag 17 april 2023 

  • voor kinderen geboren tot en met 17 oktober 2020

 • Na het hemelvaartweekend op maandag 22 mei 2023 

  • voor kinderen geboren tot en met 22 november 2020

 Bereken hier de instapdatum van jouw kleuter. 

Kleuters die over de middag nood hebben aan een tukje, kunnen gebruikmaken van onze slaapklas. Dit is geheel vrijblijvend maar we bieden dit aan omdat we ervaren dat het werken met uitgeruste kleuters veel makkelijker gaat. De plaatsen zijn echter beperkt waardoor de oudste kleuters soms eens plaats moeten maken voor de kleinsten.

Het slapen gebeurt steeds in overleg met de ouders en onder begeleiding van de slaapjuf en de kinderverzorgster. 

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven op onze school kan elke schooldag. Toch vinden wij het belangrijk om tijd te maken voor jullie. Daarom vragen wij een afspraak te maken als je langskomt om in te schrijven. Past het niet tijdens de schooluren? Dan maken we graag tijd op een ander moment.

Om de inschrijving in orde te brengen, heb je een geldig identiteitsdocument zoals kids-ID of ISI+-kaart nodig. Mocht u niet in het bezit zijn van een van deze documenten kan een ander officieel document gebruikt worden.

Digitaal inschrijven is mogelijk via onderstaande link. Na het doorsturen nemen wij contact met je op.

 

SCHOOLBROCHURE 2022-2023

schoolbrochure 2022-2023

 

FINANCIEEL

Maandrekening

Alle ouders ontvangen maandelijks een rekening per mail. De betaling gebeurt via domiciliëring op de rekening van de school BE03 7380 2995 9884. Wij willen op die manier voorkomen dat er te veel openstaande rekeningen zijn. Mocht blijken dat er op de rekening nog een foutje zou staan, dan mag je contact opnemen met de verantwoordelijke secretariaatsmedewerker via mail naar facturatie@desprong.net

 

Maandrekeningen worden op school niet gesplitst. Indien ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, dan kunnen wij elke ouder een identieke rekening bezorgen. Gelieve hiervoor ook contact op te nemen met het secretariaat via mail naar facturatie@desprong.net

Gescheiden ouders dienen dus zelf in te staan voor de verdeling van de rekening van hun kind en maken hierover onderling zelf een afspraak. De school kan zich onmogelijk mengen in de afspraken die ouders met elkaar gemaakt hebben. Meer info hierover kunt u nalezen in het schoolreglement.

 

 

 

 

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag ...
Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen vallen hieronder.
De
scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuters 50 euro en voor een kind van de lagere school 95 euro.

 

De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buiten de school. Dit gaat om meerdaagse uitstappen (bijv. boerderijklassen, zeeklassen ...).
De minder scherpe maximumfactuur is enkel van toepassing voor de lagere schoolkinderen en bedraagt voor de volledige duur van het lager onderwijs € 480.

Maximumfactuur

 

PRAKTISCHE VRAGEN

 

PRIVACY

Via onderstaande link vind je de meest recente versie van het informatieveiligheids- en privacybeleid.

Informatieveiligheids- en privacybeleid.