top of page
VISIE

ONZE SCHOOLVISIE

We werken hard aan een school met een hart!

Een open en hartelijke school

Bij ons kunnen kinderen in een veilige omgeving openbloeien. We werken in een positieve sfeer. Welkom in onze school!

We streven naar een goede, open communicatie met een zo groot mogelijke ouderbetrokkenheid.

open%20en%20hartelijke%20school_edited.p

We werken met hoofd, hart en handen.

Een leerschool

We streven naar een harmonische ontwikkeling van onze kinderen. We bieden zinvolle leerinhouden aan met aangepaste leermiddelen.

We houden rekening met de interesses, talenten en maatschappelijke evoluties.

We willen dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

Met vallen en opstaan maken we DE SPRONG naar levenslang leren.

sprongmannetje - leerschool.gif

Tijd voor talent

Een muzische school

Onze school engageert zich om het muzische talent te ontwikkelen met aandacht voor beeld, drama, muziek, bewegingsexpressie en muzisch taalgebruik waarin zowel beschouwen als creëren aan bod komen.

muzische school mannetje.gif

Als goede vrienden op stap met de Andere(n)

Een katholieke school

In onze school voelen we een veelzijdige verbondenheid met onszelf, met de anderen, met God, met de wereld en de natuur.

Samen met de lokale (kerk)gemeenschap willen we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht vanuit de traditie en het geloof.

christelijke school.gif

Een warm nest voor mij, voor jou, voor iedereen!

Een zorgzame school

Elk kind is uniek! Iedereen mag zich veilig voelen, openbloeien en zichzelf ontplooien volgens de eigen mogelijkheden. We behandelen elk kind met geduld en optimisme in een sfeer van wederzijds respect.

Zo kunnen onze kinderen zich aanvaard voelen en weten ze dat ze gerespecteerd worden zoals ze zijn.

Voor kinderen die kansen missen of extra kansen nodig hebben, doen we ons best om hen de begeleiding te geven die ze verdienen.

zorgzame school.gif

Samen sterk in sport en spel.

Een sportieve school

De school biedt verschillende activiteiten aan die inspelen op de totale lichamelijke en sociale ontwikkeling.

We streven naar een geest van fairplay, respect, begrip en waardering voor ieders mogelijkheden. 

We zijn bereid tot medewerking en samenwerking in een bewegingsgezinde basisschool.

sportieve school.gif
SCHOOLUREN

SCHOOLUREN

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwachten alle leerlingen 's morgens ten laatste om 8.25 uur en 's middags om 13.30 uur op school.

De poort gaat 's morgens open om 8.15 uur en 's middags om 13.00 uur.

Wie niet werd opgehaald binnen de 15 minuten na schooltijd, gaat naar de buitenschoolse opvang. Mocht je niet tijdig op school geraken door omstandigheden, dan is het steeds handig ons hiervan te verwittigen.

Maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

8.30 uur - 12.05 uur

13.35 uur - 15.30 uur (toezicht tot 15.45 uur)

Woensdag

8.30 - 12.05 uur (toezicht tot 12.20 uur)

OUDERRAAD

ONZE OUDERRAAD

naar de website

Wij, de ouderraad, zijn een groep ouders die op een opbouwende wijze wil meedenken en meewerken om de schoolorganisatie en het opvoedingsproject van onze school te verbeteren. Via allerlei activiteiten willen wij de ouders beter informeren over en betrekken bij het schoolleven. De ouderraad ondersteunt de school financieel en materieel en richt hiertoe diverse steunactiviteiten in.

Daarnaast doen we ook nog het volgende:

 • We kunnen onze mening geven over wat reilt en zeilt op school.

 • We denken mee en doen voorstellen om zaken te verbeteren op school (bvb. de inrichting van de eetzaal)

 • We ondersteunen de school financieel of doen bepaalde aankopen met de opbrengsten van onze activiteiten. (bvb. we hebben de kosten helpen dragen voor de aankoop van de fluojasjes, werkmateriaal voor het opfrissen van de speelplaats en alles daarrond, …)

 • We helpen ook praktisch mee! (bvb. het schilderen en opfrissen van de speelplaats, …)

Maandelijks wordt een vergadering georganiseerd om al deze zaken te bespreken. De voorzitter nodigt hiervoor alle leden, leerkrachten en de directeur uit.

Alle leden van de ouderraad bepalen zelf hoe groot hun eigen engagement is. Elk engagement is welkom!

Wil je graag toetreden of gewoon af en toe meewerken? Stuur gerust een mailtje naar ouderraad.desprong@gmail.com!

 

Alle ouders zijn welkom!

oie_transparent.png
RADEN EN BESTUUR

RADEN EN BESTUUR

Het bestuur

Samen met de vrije basisscholen Baliebrugge (Ruddervoorde), De Kiem (Ruddervoorde), De Bosbes (Hertsberge), De Vaart (Moerbrugge), Sint-Pieter (Oostkamp) en Sint-Maarten (Loppem), behoort onze school tot de scholengemeenschap Gruuthuse. Directeur coördinator is mevrouw Bieke Wittebolle.

 

Onze scholengemeenschap maakt verder deel uit van de scholengroep Karel de Goede, scholen in en om Brugge. Voorzitter is de heer Jo De Cock.

Meer info vind je op de website.

Logo Karel de Goede vzw

De schoolraad

In de schoolraad ontmoeten personeel, vertegenwoordigers van de ouders en de plaatselijke gemeenschap elkaar om in het belang van onze kinderen te overleggen hoe de school het best verder georganiseerd en uitgebouwd wordt. Indien nodig nemen ze contact op met het schoolbestuur om met hen te overleggen. Het schoolbestuur luistert maar beslist uiteindelijk zelf over de besproken zaken.

VBS De Sprong, VBS De Kiem en VBS Baliebrugge vallen onder deze schoolraad.

 

Voorzitter van de schoolraad: Katrien Van Steenkiste

Voor onze school zetelen de volgende personen in de schoolraad:

 • uit de oudergeleding: Haissi Bogaert-Cheng

 • uit de personeelsgeleding: Mieke Van Hulle

 • uit de lokale gemeenschap: Annemie Denolf

De directeur is adviserend lid van de schoolraad.​

 

De schoolraad kan zeker een verrijking betekenen voor de werking van onze school!

De leerlingenraad

Elk schooljaar wordt een leerlingenraad verkozen onder de leerlingen van L4 tot L6. Elke leerling van oudste kleuter tot zesde leerjaar mag zijn of haar stem uitbrengen. De leerling met de meeste stemmen wordt onze Sprongburgemeester. De andere verkozen krijgen een schepenambt toegewezen. Voor dit schooljaar hebben we op school:

 • Sprongburgemeester 

 • Secretaris 

 • Schepen van financiën 

 • Schepen van sport 

 • Schepen van netheid en orde 

 • Schepen van zorg en gezondheid 

 • Schepen van kleuters 

 • Schepen van milieu en veiligheid 

Voor de kindergemeenteraad van de gemeente Oostkamp wordt onze school vertegenwoordigd door 2 leerlingen.  werd 

LIGGING

LIGGING

Onze school is gelegen in het pittoreske en gezellige Waardamme, een deelgemeente van Oostkamp. De school ligt zeer centraal naast de kerk en het dorpsplein.

De hoofdingang bevindt zich in de Sint-Blasiusstraat 1. Het secretariaat is bereikbaar via de speelplaats. Hiervoor neem je de ingang langs de grote poort naast de kerk.

bottom of page